ENGLISH | NEDERLANDS
Stacks Image 1734

Flexibiliteit, continuiteit en kwaliteit binnen handbereik

Het tempo waarmee juridische veranderingen binnen organisaties doorgevoerd moeten worden als gevolg van steeds complexere wet- en regelgeving levert steeds meer uitdagingen op. Ook marktontwikkelingen en belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, zorgen voor een toenemende vraag naar gespecialiseerde juristen. De benodigde expertise is niet altijd aanwezig om vragen vanuit de business efficient te kunnen managen.

Onze missie

Assistco helpt organisaties op flexibele wijze hun legal risks inzichtelijk te maken en te managen. Door actief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen kunnen organisaties efficiënter, creatiever en flexibeler opereren.

De legal consultants van AssistCo bieden flexibele ondersteuning op het gebied van het ondernemingsrecht, financieel recht en contractenrecht. Doordat wij een achtergrond in de advocatuur in combinatie met het bedrijfsleven hebben, kunnen wij aan de specifieke wensen en behoeften van opdrachtgevers voldoen, zowel op incidentele als op structurele basis, on-side, of op on-call basis waarbij kwaliteit voorop staat en tussentijds geborgd wordt.

Wij helpen ondernemingen, financiële instellingen, pensioenfondsen, family offices, investereerders, financiers, trading companies en non-profit organisaties met hun uitdagingen.

Voordelen van AssistCo als Partner

Stacks Image 1652Kwaliteits-
bewaking

Stacks Image 1511Efficient

Stacks Image 1499Flexibel

Stacks Image 1534Snel op- en afschalen

Stacks Image 1505Heldere tarieven

Deze site maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Kijk voor meer informatie naar onze Privacy Statement.